Sport w Blachowni

czyli krew, pot i łzy naszych rywali (Strona testowa)

OSiR w Blachowni zaprasza na wycieczkę!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni oraz Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska zapraszają w sobotę, 5-tego maja, na wyjazd w Beskid Żywiecki, w ramach którego będzie można w czasie niemal całodziennej wędrówki pokonać najwyższy szczyt tego pasma – Babią Górę ( 1 725 m. n.p.m.). Tradycją stały się w ostatnich latach nasze wiosenne wycieczki na rekreacyjne spacery po górskich szlakach, cieszące się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem ich uczestników. Kontynuacja tego projektu prowokuje do poszukiwania kolejnych atrakcyjnych miejsc i proponowania ciekawych tras. W ramach tych przedsięwzięć OSiR Sp. z o.o. w miarę swoich możliwości zapewnia przejazd, partycypując w jego kosztach w ten sposób, aby w tym roku opłata zamknęła się w kwocie 25 zł od osoby. Posiłek wyjeżdżający organizują we własnym zakresie. Każdy z uczestników decyduje samodzielnie o wyborze trasy spaceru, planując racjonalnie czas jego trwania tak, aby zdążyć na umówioną godzinę i wyznaczone miejsce powrotu, gdzie będzie oczekiwał autobus. Organizator nie oferuje usług licencjonowanego przewodnika. Służy jedynie radą i podpowiedzią w zakresie wyboru któregoś z wariantów opisanych poniżej. Sugeruje również możliwość skorzystania ze wskazówek i porad płynących od osób znających tę okolicę, którzy będą w gronie spacerowiczów (wsparcie logistyczne : Katolicki Klub Turystyki Aktywnej). Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gminy Blachownia. Gdyby pozostały wolne miejsca – również do osób niezamieszkałych w naszej gminie. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do recepcji OSiR w Blachowni tel.: 34 327 04 15 lub 605 883 222, do dnia 02.05.2018. Liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli w zadysponowanym autobusie pozostaną wolne miejsca, w dniu 4 maja mogą zapisywać się osoby spoza Blachowni. Odjazd autobusu z parkingu OSiR ul. Sportowa 1 o godz. 5.00. Godzina wyjazdu z miejsca postoju na parkingu zlokalizowanym w sąsiedztwie Przełęczy Krowiarki, zostanie ustalona w trakcie dojazdu. Autobus będzie oczekiwał na powrót uczestników wycieczki w tym samym miejscu, z którego wyruszą na szlaki. Do dyspozycji i zagospodarowania na aktywną rekreację zaplanowano 9 godzin, co związane jest z harmonogramem czasu pracy kierowcy. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą odzież i obuwie odpowiednie na zmienne warunki atmosferyczne i terenowe, mapy turystyczne lub inne narzędzia służące pomocą w odnalezieniu się w terenie, sprawny telefon komórkowy z międzynarodowym roamingiem oraz niezbędny prowiant i napoje. Pasmo Babiogórskie, mimo swego beskidzkiego położenia, charakteryzuje się cechami, które upodobniają jego szlaki do ścieżek tatrzańskich, nie wyłączając obok trudności terenowych, niespodzianek pogodowych i ograniczonej widoczności w partiach szczytowych. Początek maja zwykle nie uwalnia jeszcze Babiej Góry od śniegu, którego najwięcej można spotkać na zejściu z Przełęczy Brona w kierunku Markowych Szczawin. Warto w przeddzień wyjazdu odwiedzić internetowy portal Babiogórskiego Parku Narodowego, by zapoznać się z komunikatami turystycznymi, prognozą pogody i ogólnymi warunkami panującymi w tym rejonie.

Przechodząc do konkretów, spójrzmy na mapę okolic Babiej Góry otwierając ten lub ten link. Planując pętlę z Przełęczy Krowiarki przez szczyt Babiej Góry i Schronisko PTTK Markowe Szczawiny dysponujemy kilkoma wariantami przejść, z których trzy prezentują się następująco :

  1. Trasa stosunkowo najłatwiejsza i najszybsza. Opis tutaj, wersja do wydruku tutaj
  2. Nieco urozmaicony wariant poprzedni uwzględniający przejście w obu kierunkach ścieżki Percią Przewodników. Opis tutaj, wersja do wydruku tutaj.
  3. Trasa najtrudniejsza i zarazem najciekawsza poprowadzona przez odcinek żółtego szlaku zwany Percią Akademików. Ścieżka ta ma charakter wysokogórskich szlaków tatrzańskich, z ubezpieczaniem łańcuchami i podejściem na ośmiometrowy filar po klamrach. Jest to szlak jednokierunkowy (podejściowy), zamykany w okresie zimowym (zwyczajowo do 30 kwietnia, choć zdarzają się lata, że okres ten jest przedłużany). Opis tutaj, wersja do wydruku tutaj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni przygotowuje jedynie logistyczne zabezpieczenie wycieczki, związane z zapewnieniem transportu i przekazaniem niezbędnych informacji. Z formalnego punktu widzenia wszyscy uczestnicy wyjeżdżają indywidualnie, finansując częściowo koszty przejazdu. Za bezpieczeństwo i konsekwencje związane ze zdarzeniami losowymi, każdy wyjeżdżający ponosi pełną odpowiedzialność. Kwestie ubezpieczenia, posiadania polisy i zakresu jej działania, pozostają w kompetencji osobistych wyborów i podejmowanych decyzji. Mając na uwadze możliwość poruszania się szlakami biegnącymi wzdłuż granicy państwa, koniecznym jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości oraz wskazanym – wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, uwalniającej od następstw kosztownej w takich wypadkach akcji słowackich ratowników beskidzkich. Pod tym linkiem, za niespełna 5 zł można zawrzeć takie ubezpieczenie. Proponowane powyżej trasy spaceru stanowią jedynie sugestie, co do sposobu aktywnego zagospodarowania dnia. Zamieszczony w zaproszeniu opis oferuje informacje o odwiedzanej okolicy i praktyczne wskazówki ułatwiające w poruszaniu się w terenie. Osoby mające przygotowanie i doświadczenie w górskich wędrówkach, mogą wybrać własny wariant przejścia, byleby zdążyć na umówiony czas i miejsce odjazdu autobusu.

Dla użytkowników urządzeń do nawigacji turystycznej zostały przygotowane do pobrania: ślady tras sugerowanych w opisie wycieczki, zapisane w uniwersalnym formacie gpx, oraz mapa kompatybilna m.in. z aplikacjami TwoNav i OruxMaps.

Źródło: www.osirblachownia.pl